Dood paard: niet werkende management praktijk

Een tijdje gelden kwam ik een leuk plaatje tegen op het white board van mijn college: The  Dead Horse Theory. Het is een paard-metafoor van management praktijken. Het begint met een spreuk die wordt toegeschreven aan de Dakota indianen.

“When you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.”

De strekking van het verhaal – en de reden dat dit leuk is – is dat veel problemen reflexmatig worden opgelost zonder dat echt erkend wordt wat het probleem is. Vaak zit er een vorm van ontkenning van het probleem in.

Vertaling naar bestaande management praktijken

Leuk is dan om de 14 genoemde gevallen te ‘vertalen’ naar bekende reflexen bij niet-werkende management praktijken:

 1. Versterken van sturing en controle
 2. Vervangen van het management
 3. Dreigen met loopbaanconsequenties
 4. Anderen opdragen om jouw probleem te bekijken
 5. De aandacht verleggen naar leuke dingen, met jouw probleem als smoes
 6. Het herformuleren (verlagen) van criteria, om jouw probleem uit de wereld te schrijven
 7. Eufemistisch formuleren: het is geen probleem maar een uitdaging
 8. Externe adviseurs de verantwoordelijkheid geven om jouw probleem op te lossen
 9. Meer van hetzelfde doen
 10. Bonussen geven om het probleem op te lossen
 11. Acties uitvoeren die alleen de symptomen aanpakken
 12. Positieve deelaspecten groot maken om het probleem kleiner te laten lijken
 13. Generieke oplossingen bedenken voor een incidenteel probleem
 14. Het probleem vragen zichzelf op te lossen

Vertaling

Naast verschillende Engelse versies van deze cartoon, kwam ik ook een Nederlandse versie tegen. Zelf had ik het gevoel dat die scherper kan en daarom ben ik zo eigenwijs geweest om zelf ook een Nederlandse versie te maken. Ik vind het ook wel leuk om wat te knippen en te plakken ;-). Hieronder naast de Engelse versie geplaatst, die ik als voorbeeld heb gebruikt.

The Dead Horse Theory

The tribal wisdom of the Dakota Indians, passed on from generation to generation, says that when you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.In modern education and government, however, a whole range of far more advanced strategies are often employed, such as:

 1. Buying a stronger whip.
 2. Changing Riders.
 3. Threatening the horse with termination.
 4. Appointing a committee to study the horse.
 5. Arranging to visit other countries to see how others ride dead horses.
 6. Lowering the standards so that dead horses can be included.
 7. Re-classifying the dead horse as ”living, impaired”.
 8. Hiring outside contractors to ride the dead horse.
 9. Harnessing several dead horses together to increase the speed.
 10. Providing additional funding and/or training to increase the dead horse’s performance.
 11. Doing a productivity study to see if lighter riders would improve the dead horse’s performance.
 12. Declaring that as the dead horse does not have to be fed, it is less costly, carries lower overhead, and therefore contributes substantially more to the bottom line of the economy than do some other horses.
 13. Re-writing the expected performance requirements for all horses.
 14. Promoting the dead horse to a supervisory position.

De theorie van het Dode Paard

Er is een wijsheid van de Dakota-indianenstam, doorgegeven van generatie op generatie, die zegt “Als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, dan is de beste strategie om af te stappen”.

In het moderne onderwijs en bij de overheid doet echter een hele reeks van veel meer geavanceerde strategieën opgeld, zoals:\

 1. Koop een betere zweep.
 2. Neem andere berijders.
 3. Dreig om het paard te ontslaan.
 4. Benoem een commissie om het paard te bestuderen.
 5. Organiseer een buitenlandse studiereis om te zien hoe anderen omgaan met dode paarden.
 6. Verlaag de criteria, zodat dode paarden weer voldoen aan de eisen.
 7. Kwalificeer een dood paard als “beperkt levend”.
 8. Huur externe krachten in om een dood paard te berijden.
 9. Werk met een aantal dode paarden samen om meer snelheid te maken.
 10. Maak geld vrij en/of geef training aan de berijder, om de prestaties te verbeteren
 11. Doe een productiviteitsonderzoek om te zien of lichtere berijders de prestaties van het dode paard verbeteren.
 12. Concludeer dat een dood paard niet hoeft te worden gevoerd en lagere overheadkosten heeft, en daarom aanzienlijk meer bijdraagt aan de exploitatie dan sommige andere paarden.
 13. Herschrijf de gestelde prestatie-eisen voor alle paarden.
 14. Promoveer het dode paard naar een toezichthoudende functie met de taak om een nieuw paard aan te nemen.