Alleen om even te kijken …

naar de

veelkleurige

veelvormige

veelsoortige

rijkdom van paddenstoelen

Voor meer foto’s van paddenstoelen zie de tweede reeks.