Routecontrole Friesland Waterland

Als controleur en coach bij De Mooiste Routes, heb ik onlangs een nieuwe tweedaagse fietstocht mogen controleren, de route Friesland Waterland. Deze route loopt ongeveer om de grote meren in Friesland. Zie de kaart van deze route. In totaal zo’n 140 km. Dan is er natuurlijk veel te zien, meer dan kan worden getoond. Hieronder een selectie.

Friesland Waterland - kaart

luchten

Zoals verwacht op zo’n tocht waren er veel vergezichten met bijbehorende wolken. Hieronder twee voorbeelden.

Friesland Waterland - Wolkenlucht panorama
Friesland Waterland - Wolkenlucht en pleziervaart

windkracht 5

Zoals enigszins te zien in de tweede foto, was het winderig. Deze foto is op een nog relatief beschut plekje gemaakt. De windkracht bedroeg ongeveer 5 Beaufort, zo’n 30 tot 40 km/h. Dat voel je goed, zeker als je deze wind, fietsend over een dijkje langs het Tjeukemeer zonder enige beschutting, vol in het gezicht hebt. En bijvoorbeeld niet over een accu beschikt om je een steuntje in de rug te geven. Maar ik mag niet zeuren, ik heb het overleefd en het slapen ging ’s avonds in ieder goed.

rietgors en rietzanger

Al snel kwam ik langs een rietkraag met twee zangvogels in het riet, die zich bovendien goed lieten fotograferen: een rietgors en een rietzanger 

Friesland Waterland - Rietgors
Friesland Waterland - Riezanger

.cultuurvoorbeelden

Onderweg kom je ook een flink aantal bekende en minder bekende Friese plaatsen tegen, bijvoorbeeld Sneek, Joure, Sloten, Wijckel, Balk, Koudum e.d.. Hieronder een aantal impressies daarvan. 

Friesland Waterland - Sneek
Friesland Waterland - IJlst molen de Rat
Friesland Waterland - Wijckel
Friesland Waterland - Sloten

pontje naar terherne

Een leuk intermezzo tijdens de rit is de ponttocht van Terzoolsterzijl naar Terherne, waarbij het Prinses Margrietkanaal wordt overgestoken. Op de voorgrond zie je een melkbus met groene stokken. Iedereen die een groene stok heeft mag mee: een praktische manier om discussies te voorkomen als het druk is.

Friesland Waterland - Pontje naar Terherne

 op zijn kop

Een bijzonder gezicht is de op zijn kop gebouwde boerderij bij Hindeloopen. Niet heel praktisch, vermoed ik, maar het trekt dan wel weer de aandacht. Zie ook een filmpje hierover

Friesland Waterland - Huis op de kop (tele)

kluten en bergeenden

Vlak voor de voltooiing van de route nog een paar mooie waarnemingen van vogels, in dit geval kluten en bergeenden.

Friesland Waterland - Kluten
Friesland Waterland - Bergeeend

bewegend beeld

Van de kluten is ook bewegend beeld. De harde wind is hier goed merkbaar, zowel in het geluid als de golfjes op het water die de visuele indruk geven dat de vogels naar links bewegen (probeer maar).

nest onder brug

Ook een leuke waarneming: zwaluwen die hun nest onder de brug van Workum gemaakt hebben op een manier dat deze tientallen keren per dag gekanteld wordt. Vergt toch ook wel weer een bepaalde nestconstructie, denk ik dan, zodat de eitjes goed blijven liggen.

Zoals wel duidelijk is, is Friesland een mooi gebied met speciale kenmerken. In dit jaargetijden zijn er veel weidevogels en is de natuur zo ongeveer op zijn krachtigst. Zowel de natuur als de cultuur (ook op de kop), zijn het bekijken waard.