In het boek Easycratie van Martijn Aslander werd aan een boek gerefereerd dat een intrigerend thema heeft: het essentiële belang van ‘weak ties’ (zwakke koppelingen). Zie het boek: The Strength of Weak Ties, Mark Granovetter (1973!). Heel kort uitgelegd naar het onderwerp kennisoverdracht: weak ties zijn van essentieel belang voor het totstand komen van nieuwe ontwikkelingen. Mensen die je goed kent (‘strong ties’) hebben grotendeels dezelfde ideeën als jijzelf, van mensen die je helemaal niet kent kun je niets leren omdat je er niet mee communiceert. Maar mensen die je een beetje kent hebben vaak totaal andere ideeën dan jijzelf, en daar kun je pas echt van leren.

Met de komst van sociale media is het aantal hanteerbare weak ties gigantisch gegroeid. Dat betekent (in de termen van Thijs Homan, Organisatiedynamica) heel veel kansen op ideeënseks. In Darwin’s evolutietheorie zijn de basisprincipes: variatie, selectie en erfelijkheid. Zo is het eigenlijk ook hiermee: variatie is de enorme verscheidenheid aan ideeën die worden gegenereerd. Selectie is het proces van experimenteren: wat werkt, blijft bestaan, wat niet werkt verwdwijnt. En de erfelijkheid: wat werkt krijgt navolging. En wordt weer verbeterd. ‘Weak ties’ zijn dus eigenlijk de motor van innovatie. Hieronder nog een mooit overzicht gemaakt door Joshua Porter.