Verwondering brengen

Veel zaken in het leven lijken alleen maar zorg op te leveren. Daar is alle reden voor. Maar leven vanuit zorg, bepaald worden door wat ontbreekt of niet goed is, levert stress op en helpt niet altijd om een probleem op te lossen. Door aandacht te vestigen op alom aanwezige, ‘vanzelfsprekende’, schoonheid en grootheid hoop ik eraan bij te dragen dat mensen daardoor verwonderd raken. In verwondering zit de kracht van het besef dat we als mens ieder maar een beperkt blikveld hebben en dat de wereld veel groter is dan onze eigen zorg.

Ik spreek de hoop uit dat u, als lezer, dit zult ervaren, zodat de artikeltjes kleine bijdragen zullen zijn tot gelukkiger mensen.

Daarbij maak ik sinds kort ook mooie afbeeldingen met fractals. Dat zijn abstracte afbeeldingen, die echter een echt uitdrukking geven aan de schoonheid van vormen en structuren die in de (wiskundige) wereld aanwezig zijn. Je moet alleen even willen kijken.

Aad van Dorp