Verwondering brengen

Veel zaken in het leven lijken alleen maar zorg op te leveren. Strikt genomen terecht. Maar door aandacht te vestigen op alom aanwezige, ‘vanzelfsprekende’, schoonheid hoop ik eraan bij te dragen dat mensen daarvan onder de indruk raken, verwonderd worden. Er bestaat veel in de wereld wat  mooi is, zonder dat er een mens is die daarvoor gezorgd heeft, door het te ontwerpen of te bedenken. Deze overal zichtbare grootsheid te beseffen maakt dat de wereld van mensen groter wordt en daardoor komen die zorgen ook in een ander daglicht te staan.

Ik hoop daarom dat de artikeltjes kleine bijdragen zullen zijn tot gelukkiger mensen.

Aad van Dorp