Bedrogen?

Al weer een maand geleden apart gezet in mijn e-mail omdat het raakt aan een wezenlijk gevoel van bedrogen-zijn. Een artikel over hoe de suikerindustrie (al 60 jaar) kennelijk willens en wetens de wetenschappelijke kennis over suiker probeert te sturen. En daar bijna al die tijd goed in geslaagd is.

“It’s extremely shocking to see how closely NIDR [and the sugar industry] worked together, and how the research priorities between the two groups were so aligned to benefit the sugar industry,” (Time, 2015-03-10)

Suiker op een hoop, obesitas, hoge bloeddruk en diabetesEen kort overzicht van suiker

Een korte samenvatting in mijn eigen woorden (e.e.a. speelt in de Verenigde Staten):

  • In de 50-er en 60-er jaren heeft de suikerindustrie via een Sugar Research Foundation (SRF) onderzoek gefinancierd naar de gezondheidseffecten van suiker, in vergelijking tot andere voedingsstoffen. (rapport van The JAMA Network)
  • In die tijd (tot ongeveer 1984) was het nog niet verplicht om de financieringsbronnen van onderzoek openbaar te maken. Ook  waren er geen regels die belangenverstrengeling tegen gingen.
  • De SRF heeft die onderzoeken systematisch gestuurd. In de richting van “vet is slecht, suiker is niet zo slecht” als het gaat om obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten.
  • Als gevolg hiervan is vaak het vetgehalte in voedingsmiddelen verlaagd met tegelijkertijd een verhoging van het suikergehalte. Om het smakelijk te houden.
  • Ook heeft de suikerindustrie overheidsadviezen helpen ontwikkelen op het gebied van tandzorg. Echt waar.

“… the Sugar Association and the Corn Refiners Association (for makers of high fructose corn syrup) have poured millions of dollars into countering science that indicates negative health consequences of eating their products.” (Newsweek 2014-06-27)

En dus?

Nu lijkt het er dus op dat suiker erger is dan vet… wat doet denken: hoeveel onnodige doden heeft dit winstbeluste gedrag veroorzaakt?

Suiker de stille moordenaarHet verwonderlijke is hoe het toch komt dat je daar 50 jaar geen notie van heb? Dat je bent opgegroeid met de overtuiging, soms letterlijk ingegoten met de paplepel, dat – als het om hart- en vaatziekten gaat – vet slecht is en suiker wel meevalt. Natuurlijk waren er ook die wel iets vermoedden of ontdekten. Dr. Atkins werd een groot deel van zijn leven gemarginaliseerd door de wetenschap. Maar ook gehypet door mensen die (onder)vonden dat het werkte. Nu is een koolhydraatarm dieet de normaalste zaak van de wereld.

Er is natuurlijk veel meer over te lezen, ook in het Nederlands. En een heel college op YouTube, dat inmiddels 6,7 miljoen keer bekeken is (niet allemaal de volle anderhalf uur, vermoed ik).

Is er nog meer?

En dan blijft het knagen. Zijn er nog meer van die vanzelfsprekende zaken? Dingen waarvan we over een paar ons ongeveer hetzelfde afvragen? En nu geen flauw benul van hebben? Misschien weten we nog wel iemand waar wetenschappelijk gehakt van wordt gemaakt, maar straks toch een punt blijkt te hebben?